خردورزی در فضای کنونی

فعالان عرصۀ فلسفه برای حضور در این صحنه در نسبت با علاقه‌مندی و توان‌شان در عنوان‌های مختلفی مشغول به فعالیت هستند، اما فارغ از جایگاه‌ها و عناوینی چون فیلسوف، شارح، استاد دانشگاهی و غیر دانشگاهی، دستیار پژوهشی و اجرایی، مترجم و مؤلف آثار مختلف، دانشجو که جایگاه آنان در این نظام علمی را مشخص می‌کند […]