آقای نخست وزیر

آقای نخست وزیر (ملاقات سقراط و تونی ابوت) تونی ابوت نخست‌وزیر پیشین‌(2015-2013) استرالیاست. دولت او نسبت به تخصیص بودجه برای پژوهش در حوزۀ

ادامه مطلب